Selekcija i obuka instruktora

SVE ŠTO VAM JE POTREBNO DA PRIVUČETE I ZADRŽITE KVALITETNOG INSTRUKTORA

100 hiljada talentovanih instruktora našeg tima, u potpunosti je obučeno da vodi naše fitnes programe. Štaviše, dostupni su vam i naši onlajn alati regrutacije, tako da uvek možete prisustvovati seminarima na kojima brzo možete pronaći odgovarajućeg instruktora.

OBUKA INSTRUKTORA

Vaši instuktori osećaju veliku strast prema fitnesu i hteli bi da prođu kroz Les Mills™ obuku? Naš sistem treninga vam to olakšava. Naši trening moduli i procene pomažu instruktorima u ovladavanju pet osnovnih elemenata, a to su: koreografija, tehnika, koučing, konekcija i performans.

Naše radionice, koje se održavaju na svaka tri meseca, omogućuju instruktorima da budu u koraku sa novinama u oblasti fitnesa, i što je najvažnije, inspirišu ih da kreiraju fitnes magiju u vašem klubu.

…I ZADRŽAVANJE INSTRUKTORA

Redovna edukacija, konstantna komunikacija i podrška, kao i inspirativna nova izdanja samo su neki od razloga zbog kojih Les Mills™ instruktori žele da ostanu u svojim klubovima. Les Mills™ instruktori ostaju u ovom poslu više od pet godina, iako je prosek za ovu industriju oko dve godine.

Da biste bolje razumeli kako Les Mills™ instruktorima konstantno uspeva da svoje treninge čine uzbudljivim, upoznajte se sa Les Mills Mega Quarterlyem, kao i sa pratećim radionicama.

LESMILLS